Go-Food by Go-Viet ( video hướng dẫn )

Tiếp theo bài trước về Go-Food của Go-Viet , hôm này là bài Go-Food by Go-Viet

Cách kích hoạt Grabpay by Moca

Để tìm hiểu rõ ràng các thao tác đặt thức ăn qua ứng dụng Go-Viet

Mình xin chia sẽ video hướng dẫn Go-Food by Go-Viet

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *