Ờ đúng rồi đó, đi Hà Nội cần bao nhiêu tiền nhỉ ? Câu hỏi này chắc ai cũng hỏi chứ không riêng mình tôi Và chắc hầu