Le Meridien Saigon booking email

Le Meridien Saigon booking email

Tình cờ lên mạng tìm thử địa chỉ email booking của hotel này

Sẵn tiện note lại luôn , sau này cần dùng đến

Ấn tượng của mình Le Meridien Saigon là cà phê sữa của nó rất ngon

Le Meridien Saigon
Le Meridien Saigon

Địa chỉ website riêng của Le Meridien

https://le-meridien.marriott.com/hotel-directory/

Đây chỉ là website chung, còn muốn book cho Saigon thì chọn location

Rảnh làm quả book thử xem sao !

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *