Nhiếp ảnh cơ bản : Các kiểu lấy nét

Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu các kiểu lấy nét trong phần nhiếp ảnh cơ bản

harry-khang
harry-khang

 

 • multi: lấy nét trên toàn khung hình ( lấy nét wide )
 • center: lấy nét chính giữa khung hình
 • điểm: giống center nhưng điểm này mình có thể chọn được
 • Nếu vào nút FN (Function) mà không có focus area , mà vào menu , chọn focus area
 •  Zone: nhấn phím điều hướng lên xuống trái phải sẽ di chuyển được vùng lấy nét này
 • Quy tắc 1/3: tức là theo nghiên cứu nếu chụp hình chủ thể ở điểm giao nhau
 • Tức là chủ thể luôn nằm ở 1/3 của khung ảnh
 • Đường gridline ngang để canh đường chân trời
 • Chụp phong cảnh: để wide
 • Chụp người lớn biết diễn: flexible wide
 • Bạn bè, con nít: Center
 • Lấy nét tự động: có hai loại lấy mội lần AF-S Single hoặc lấy nét liên tục ( AFC )
 • Phong cảnh tĩnh, chân dung, bạn bè : AF-S – chuyên chụp ảnh tĩnh
 • Chuyển động, thú nuôi, thể thao: AF-C chuyên chụp ảnh động
 • AF-A: AF-S + AF-C : máy lấy nét auto AF-S trước , nếu đối tượng sẽ chuyển qua AF-C
 • Nhưng có một điều kiện là chuyển động đủ lớn để máy nhận ra được để máy nhận ra
 • Thí dụ: bông hoa chụp bằng AFA, bông hoa lay động, máy không nhận ra thì sẽ không chuyển AF-C
 • Tốt nhất là dùng một trong hai AF-S hoặc AF-C
 • MF: Manual Focusing , vòng xoay trên ống kính không phải vòng zoom mà là vòng lấy nét
 • DMF: Demi-manual focusing , lấy nét bán tự động : nhấn cò lấy nét được những vẫn lấy nét tay được
 • Kiểu DMF thích hợp chụp macro
 • Tĩnh : AF-S , động : AF-C

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *