SaiGon nice view

Có những khoảnh khắc dù là ngẫu nhiên nhưng rất đẹp của Sài Gòn

saigon-nice-view
View từ văn phòng lúc trời mưa

Sau một thời gian nắng nóng thì Sài Gòn bắt đầu có những cơn mưa

Những hạt mưa như gột rửa bao muộn phiền và làm mới lại Sài Gòn

Luôn luôn, mỗi khi có cảm hứng thì lấy điện thoại làm tạch tạch vài cái

Cái góc cửa sổ nhìn ra đường này coi thế mà tiện lợi vãi

Cái con hẻm phía trước trong hình là hẻm đi ăn cháo lòng chiều của team

Trong quán cháo lòng này có cây nhãn đâu mấy chục năm tuổi

vẫn là cái góc thần thánh ấy, chỉ có điều khác thời điểm
Cầu vồng sau mưa ở Sài Gòn hoa lệ

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *