ẢNH GIÁNG SINH NĂM XƯA

Năm nay ngồi lại, lục ảnh cũ chợt thấy hình ảnh giáng sinh năm xưa. Ôi cái thời vô tư không lo ngủ.. tan ca ra một hai giờ khuya rồi mà còn rần rần sống ảo. Có thể thế hệ phiên dịch chúng ta được xem là thế hệ vàng của Vietnam Airlines

• • •