CHÈN ICON VÀO MENU WORDPRESS

Có khi nào bạn thắc mắc, cái icon trên blog đó đẹp quá, chèn vô bằng cách nào? Cách chèn icon vào menu wordpress đơn giản mà không phải tốn công học css, html hay cài plugin bên ngoài.

• • •