ĐỔI TIỀN BẢNG ANH OANDA

Đổi tiền bảng Anh để đi du lịch luôn là nhu cầu lớn. Không chỉ tôi và chắc hẳn nhiều người muốn đổi tiền đi du lịch. Có nhiều địa điểm thu đổi ngoại tệ ở TP HCM  cho đổi tiền bảng Anh, ngoại trừ ngân hàng. Khi đổi tiền tại ngân hàng nhất thiết phải xuất trình những chứng từ cần thiết theo quy định của ngân hàng nhà nước.

• • •