SỐ THẺ GIẢI MÃ K+ NẰM Ở ĐÂU ?

Hôm nay thuê bao K+ của mình hết hạn. Về nhà TV bật không lên kênh thì mới biết là hết hạn. Ngoài loay hoay xem số thẻ giải mã K+ nằm ở đâu để tiến hành gia hạn. Vì đây là lần đầu tiên mình xài dịch vụ của TH K+.

• • •