Sáng nay thức dậy, vào thử app Go-Viet thì thấy Go Food ( Go-Food ) Ồ thì ra Go-Viet đã hỗ trợ giao đồ  ăn trên nền tảng