CẢ NƯỚC VIỆT NAM : nên đi học lại tiếng Hàn

Nói thế thì hơi quá nhưng những ai không học qua tiếng Hàn hoặc không phải là phiên dịch thì đều mắc phải lỗi bên dưới. Mà mấy bạn ai học qua cũng hiểu cảm giác kiểu tiếng Hàn cái đó đọc thế này mà người khác cứ oan oan đọc sai theo một kiểu mà không thể sai hơn được nữa
Như các bạn cũng biết, bất cứ ngoại ngữ nào cũng có phiên âm quốc tế của nó để ai nấy đều đọc ngoại ngữ đó theo một cách quy chuẩn thống nhất.

• • •