IN ĐIỂM TOPIK

MỖI NĂM , HÀN QUỐC ĐỀU TỔ CHỨC THI TOPIK TẠI HÀN QUỐC VÀ CÁC NƯỚC BÊN NGOÀI HÀN QUỐC. SAU KHI THAM GIA THI VÀ CÓ KẾT QUẢ , THÍ SINH CÓ THỂ LỰA CHỌN NHẬN CHỨNG CHỈ BẰNG GIẤY TẠI ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC THI HOẶC IN ĐIỂM TOPIK ONLINE THÔNG QUA TRANG WEB WWW.TOPIK.GO.KR

• • •