Hôm nay được tham gia lớp nhiếp ảnh cơ bản của Sony.  I. Định nghĩa nhiếp ảnh cơ bản: Ba yếu tố để có bức ảnh đẹp bao