THÊM COLORED CONTENT BOXES

Một blog wordpress đẹp không chỉ bởi nội dung trình bày khúc chiết mà còn có những trang trí đẹp, kể cả đó là trang trí cho một dòng code. Hôm nay mình chỉ bạn cách trang trí bằng cách thêm colored content boxes cho wordpress.

Để làm được điều này, bạn cần thêm đoạn code sao vào phần CSS của theme:

Sau đó, mỗi khi viết blog , nếu muốn thêm colored content boxes đẹp, thì chỉ cần thêm code sau vào, chú ý đoạn text là đoạn văn bản mà bạn muốn bỏ vào phần colored box này

DEMO:

How to add colored content boxes into wordpress post = them colored content boxes vao wordpress

#COLORED CONTENT BOXES#THÊM COLORED CONTENT BOXES CHO WORDPRESS

Leave a Reply